Modul 1/8 Alb-Negru (10,5 x 11cm), 1736 Lei/ap.(TVA inclus), max. 2.021 caractere

Alte module ziarul Curierul National:

• Modul 1/8 Alb-Negru (10,5 x 11cm), 1736 Lei/ap.(TVA inclus), max. 2.021 caractere
Modul 1/8 Color (10,5 x 11cm), 3224 Lei/ap.(TVA inclus), max. 2.021 caractere
Modul 1/4 Alb-Negru (13 x 18cm), 3100 Lei/ap.(TVA inclus), max. 4.095 caractere
Modul 1/4 Color (13 x 18cm), 5952 Lei/ap.(TVA inclus), max. 4.095 caractere
Modul 1/2 Alb-Negru (26,5 x 18cm), 6448 Lei/ap.(TVA inclus), max. 8.347 caractere
Modul 1/2 Color (26,5 x 18cm), 9920 Lei/ap.(TVA inclus), max. 8.347 caractere
Modul 1/1 Alb-Negru (26,5 x 36,5cm), 8432 Lei/ap.(TVA inclus), max. 16.926 caractere
Modul 1/1 Color (26,5 x 36,5cm), 19344 Lei/ap.(TVA inclus), max. 16.926 caractere