Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Stan Ionel Avand Domiciliul Bucuresti Emil

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Stan Ionel, avand domiciliul in:Bucuresti, Str.Emil Racovita, nr.10A, bl.I9, sc.2, et.7, ap.52 titular al proiectului P.U.Z-construire hale depozitare, comert, amenajare circulatii si utilitati in Judet Ilfov-Com.Moara Vlasiei, NC.56351 anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ.Ilfov, documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3, sector 6 (tel.021/212.56.93), de luni pana vineri, intre orele:9.00-14.00, incepand cu data de 05.05.2021.

Frigokom Trading Titular Activitatilor

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
FRIGOKOM TRADING SRL, titular al activitatilor "Comert cu ridicata al produselor chimice" cod CAEN (Rev. 2): 4675, desfasurate in Bd. Ghencea, nr. 134, Sector 6, Bucuresti anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM BUCURESTI, Tel/ Fax : 0213178616, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 - 13.00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM BUCURESTI in termen de 10 zile de la data aparitiei prezentului anunt

Petrom Titular Proiectului Demolare Plarforma

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
SC OMV PETROM SA titular al proiectului: "Demolare plarforma tehnologica C1. Abandonare sonda. 6007" propus a fi amplasat in sat Calacea, comuna Ortisoara, identificat prin CF nr. 105972- Ortioara, nr. top. 105972, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Demolare plarforma tehnologica C1. Abandonare sonda 6007" propus a fi amplasat in:sat Calacea, comuna Ortisoara, identificat prin CF nr.105972-Ortioara, nr.top.105972, jud. Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in zilele de luni-joi, intre orele: 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului.Timis.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emietere a acordului de mediu. Titularul proiectului ORANGE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE RETEA DE TELECOMUNICATII UAT Berbesti", propus a fi amplasat in jud Valcea, loc. Berbesti, satele Rosioara, Berbesti, Valea Mare, Damteni, Dealu Alunis, Targu Gangulesti , toate strazile existente + Drumuri locale + drumuri comunale + drumuri judetene DJ605A, DJ676E, DJ605C). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru protectia mediului Valcea, Judetul Valcea, Tamnicu Valcea, Strada Remus Bellu 6, Ramnicu Valcea, la sediul Orange Romania, municipiul Bucuresti, sector 1, Bulevardul Lascar Catargiu, nr 47-53, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Valcea.

Judetul Cluj Anunt Privind Elaborarea Primaria

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
JUDETUL CLUJ. Anunt privind elaborarea PUD Primaria municipiului Cluj- Napoca aduce la cunostinta publicului interesat elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabiliare, elaborare PUD si DTAC pentru extindere, etajare, amenajare imobil cu functiune mixta, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitati", amplasament: str. Andrei Saguna, nr. 8, initiator S.C. Ecoore Construction S.R.L.. Documentatia aferenta PUD poate fi consultata la sediul Primariei, strada Motilor nr.1-3, Compartiment Strategii Urbane - Cam. 62, etaj 1, tel. 0264596030 interior 4310, orar marti, miercuri 13:30-15:30, joi: 14:30 - 16:30. Sesizarile se vor depune la registratura generala in programul de relatii cu publicul.

Judetul Cluj Anunt Privind Elaborarea Primaria

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
JUDETUL CLUJ. Anunt privind elaborarea PUD Primaria municipiului Cluj- Napoca aduce la cunostinta publicului interesat elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabiliare, elaborare PUD si DTAC pentru extindere, etajare, amenajare imobil cu functiune mixta, amenajari exterioare, racorduri si bransamente la utilitati", amplasament: str. Andrei Saguna, nr. 8, initiator S.C. Ecoore Construction S.R.L.. Documentatia aferenta PUD poate fi consultata la sediul Primariei, strada Motilor nr.1-3, Compartiment Strategii Urbane - Cam. 62, etaj 1, tel. 0264596030 interior 4310, orar marti, miercuri 13:30-15:30, joi: 14:30 - 16:30. Sesizarile se vor depune la registratura generala in programul de relatii cu publicul.

Gold Company Titular Proiectului Construire

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
GOLD TEX COMPANY S.R.L. titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA PREZENTARE SI IMPREJMUIRE", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "DESFIINTARE CORPURI ANEXA C1, C2, C3 CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SUPERMARKET, IMPREJMUIRE", propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com Roseti, str. C.A. Rosetti, nr. 135. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Orange Romania Sediul Municipiul Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ORANGE ROMANIA SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasare fibra optica in comuna Santana de Mures" propus a fi amplasat in comuna Santana de Mures, localitatea Bardesti, Santana de Mures, Curteni, Chinari, judetul Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi obtinute la APM Mures, la numarul de telefon 0265 314984, fax 0265 314985, adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro, precum si adresa titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro

Auto Filaret Titular Activitatii Intretinerea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
AUTO FILARET SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 5, str. Spataru Preda nr. 7B, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, Tel: 021.430.66.77, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII de emietere a acordului de mediu (titularul proiectului) ORANGE ROMANIA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE RETEA DE TELECOMUNICATII UAT Berbesti", propus a fi amplasat in jud Valcea, loc. Berbesti, satele Rosioara, Berbesti, Valea Mare, Damteni, Dealu Alunis, Targu Gangulesti , toate strazile existente + Drumuri locale + drumuri comunale + drumuri judetene DJ605A, DJ676E, DJ605C). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru protectia mediului Valcea, Judetul Valcea, Tamnicu Valcea, Strada Remus Bellu 6, Ramnicu Valcea, la sediul Orange Romania, municipiul Bucuresti, sector 1, Bulevardul Lascar Catargiu, nr 47-53, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Valcea.

Anunt Popescu Andrei Cristian Titular Proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ANUNT "Popescu Andrei Cristian titular al proiectului "Doua case de vacanta, imprejmuire teren si bransamente utilitati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire doua case de vacanta, imprejmuire teren si bransamente utilitati …" propus a fi amplasat in judetul Sibiu, com. Porumbacu de Jos, sat Porumbacu de Sus, intravilan, zona Richirie, f.n., CF 113826, jud. Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni - vineri,intre orele 10,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu."

Conchif Metal Titular Activitatii Intre

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
CONCHIF METAL SRL, titular al activitatii "intreţinerea şi repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 , anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata in Bucuresti, sector 3, Drumul intre Tarlale nr. 43B. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, intre orele 9:00-12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Lebosol Romania Avand Sediul Afumati Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
SC LEBOSOL ROMANIA SRL avand sediul in Afumati, sos.Bucuresti- Urziceni, nr.66 titular al planului/ programului "PUZ- construire doua hale cu birouri P+1E cu functiunea de servicii-comert,depozitare ingrasaminte chimice si marfuri generale" comuna Afumati, Tarla 102, Parcela 388/13, Ilfov, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.05.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Petrom Anunta Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Relocare colector gaze XOB Colibasi in zona sondei 807 Ticleni ", propus a fi amplasat in orasul Ticleni, extravilan, judetul Gorj Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, in municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, in zilele de luni -vineri, intre orele 10 -14 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) SC SITKA DEVELOPER SRL, BARTA PETER BELA, BARTA ANDREEA IOANA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE APĂRARE MAL ȘI DEBARCADER propus a fi amplasat in județul Ilfov, COM.CIOLPANI, SAT IZVORANI, T60, P519/26. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1 și la sediul titularului din CIOLPANI, Str.Mănăstirii nr.108, jud.Ilfov. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Ilfov.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L titular al proiectului "DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI- PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107 /0/1 SI 10236108/0 /1", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI-PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/0/1 SI 10236108/0/1" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Colonești, judetul Olt. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, in zilele de luni - vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

Anun Public Gaztub Enterprise Anun Publicul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunţ public S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI-PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/0/1 SI 10236108/0/1", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tătuleşti, sat Tătuleşti județul Olt, Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, in zilele de luni- vineri intre orele 9- 14 şi la adresa titularului S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. din Voluntari, str. Tudor Arghezi, nr. 15, tarlaua 11, parcela 237, lot A, județul Ilfov de luni- vineri intre orele 9- 14, Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

Anunt Public Societatea Matias Titular

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ANUNT PUBLIC. Societatea MATIAS Red Srl titular al activitatii:-intretinerea si repararea autovehiculelor, spalatorie auto self-service, cod.CAEN.4520 la adresa:Stefan cel Mare nr.81A, Tunari, Jud.Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM.Ilfov, str.Lacul Morii nr.1, sector.6, Bucuresti, tel./fax:430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM.Ilfov.

Erban Alexandru Titular Planului Urbanistic

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ȘERBAN ALEXANDRU, titular al PlanULUI urbanistic zonal INTRODUCERE IN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA, generat de terenul cu numar topo 4903/3/2/1, inscris in cartea funciara cu nr. 128512, Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Maramures, str. Iza nr. 1A, Baia Mare, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anuntul Public Procedura Autorizare West

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ANUNTUL PUBLIC la procedura de autorizare. WEST GATE CLEANING SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str.Preciziei nr.24,Parter, Bloc B2, CUI 21938891, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: 9061- Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana, desfasurata in Bucureşti, Sectorul 6, Str.Preciziei nr.24,Parter, Bloc B2. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9.00- 12.00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
10 Dec 2022