Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt Public- APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Jun 2024
ANUNT DE INTENTIE privind obtinerea Avizului de Oportunitate pentru P.U.Z. ADRESA: Jud. Ilfov, Sat. Mogosoaia. Soseaua Bucuresti-Targoviste, Tarla 17, Parcela 155 INITIATOR: CINCA GHEORGHE ELABORATOR: S.C. AXA PROIECT S.R.L. SCOPUL: PUZ IN VEDEREA LOTIZARII SI CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, ZONA MIXTA DE COMERT, CU SERVICII, FUNCTIUNI CONEXE Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta, la adresa Primariei Comuna Mogosoaia, Serviciul Urbanism si Amenajare Teritoriul, din Sos Bucuresti - Targoviste, nr. 138, Mogosoaia, Jud. Ilfov.

ANUNT APM DOLJ. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Jun 2024
ANUNT PUBLIC SC DANUBE SOLAR TWELVE SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasare cablu subteran LES 110 kV in comuna Valea Stanciului si comuna Dobresti, judetul Dolj, pentru racordare parc fotovoltaic" propus a fi amplasat pe De 604, DN 55 (ambele fara cadastru) si DJ 561C (nr. cadastral 30277) din UAT Dobresti, jud. Dolj, respectiv pe DJ 561C (nr. cadastral 32342), pe podul raului Jiu (nr. cadastral 36359), pe str. Targului (o parte fara cadastru si o parte cu nr. cadastral 31911), str. Valea Jiului (nr. cadastral 31963), str. Postei (fara cadastru), str. Mosnenilor (nr. cadastral 42316), pe drumurile de exploatare (fara cadastru) De 482/1, De 1040/2, De893, De1008, De1029 si De1155/4 din UAT Valea Stanciului, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00- 16,00 si vineri intre orele 8,00 - 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1

Anunt public APM Bucuresti . Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Jun 2024
UKRO SANMAX SRL, titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sectorul 1, str. Atelierele Noi, nr. 2A+2B+2C, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt public APM VALCEA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Jun 2024
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu B A J A N CATALIN-VICTOR, prin Plesanu Eduard-Bogdan, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 6, b-dul Iuliu Maniu, nr. 152A, bl. K, sc. B, et. 10 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Impadurirea terenului agricol in suprafata de 12.3130 ha, in localitatile Scundu si Ladesti, judetul Valcea", ce urmeaza a se desfasura in comunele Scundu si Ladesti, judetul Valcea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea: strada Remus Bellu nr. 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

ANUNT PUBLIC APM BIHOR Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 20 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare APM Bihor anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA SERVICE, BIROURI SI ANEXE, AMENAJARE ACCES, CABINA POARTA, PLATFORMA SPALATORIE, CATARGE STEAGURI, TOTEM LUMINOS, ELEMENTE DE SEMNALISTICA, REALIZARE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER" Propus a fi amplasat in Comuna Gepiu, nr. 199/C, nr. cad. 819, judet Bihor, titular SC MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL, cu sediul in Comuna Ortisoara, str. Timisoara-Arad, DN 69 Km 22, judetul Timis Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, B-dul. Dacia, nr.25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbh.ro, si la sediul titularului. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la APM Bihor, din Oradea, B-dul. Dacia, nr.25/A, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a APM Bihor.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
UAT municipiul Deva, titular al obiectivului REGENERAREA URBANA A ZONEI "MICRO 15", cu amplasamentul identificat prin Zona cartierului Micro 15, localitatea Deva, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700, zilnic intre orele 09-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008)", Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
ANUNT PUBLIC 3. Domnii MARIN MIRCEA si MARIN DANIELA, in calitate de proprietari ai terenului avand suprafata de 11 916 mp conform masuratori cadastrale, din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, Strada Nita Damache, FN, Tarla 32, Parcela 289/1, Nr. cadadastral 114702, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru Documentatia "PUZ - ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 20.06.2024. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3 - 5, sector 6 (tel. 021 212 56 93) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
ANUNT PUBLIC.

Composesoratul Urbarial Chisindia, titular al planului ,,Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Privata ce apartine Composesoratului Urbarial Chisindia, localitatea Chisindia (UP I Chisindia), judetul Arad", aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (SC MURESUL DRAMBAR SRL) MURESUL DRAMBAR S.R.L., cu sediul in Drambar, comuna Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba sub nr. J01/697/2009, CUI RO26125245, titular al proiectului, "EXPLOATARE AGREGATE MINERALE (balast)", in perimetrul de exploatare "COSLARIU TERASA" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ALBA in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Fara evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATARE AGREGATE MINERALE (balast)" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Santimbru, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, in zilele de luni- joi , intre orele 9.00- 14.00 , si vineri intre orele 9.00- 13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmab.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Vlad Cristian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Spalatorie auto self service "propus a fi amplasat in tarla 27, parcela 651/1, lot1, lot 1/2, lot2, comuna Dobroiesti, Jud. Ilfov, nr. cad 56747. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul / adresa din str. Delea Noua, nr.24, sc.1, et.4, ap,33, sector 2 , Bucuresti - Vlad Cristian. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritoriala JIMBOLIA, din judetul Timis, anunta publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, incepand cu data de 25.06.2024 si pana la data de
23.08.2024, la sediul Primariei Orasului Jimbolia, pe pagina de internet a ANCPI, conform
art. 14 alin. (1) si (2) din Legea Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr.7/1996, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei
si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de luni pana vineri, in
intervalul orar 10:00-14:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
SC GEMINA SERVEXIM SRL titular al proiectului : " Construire imobil spatiu comercial" - anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului (EIA) si fara evaluarea adecvata (EA) , de catre A.P.M. Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat in Focsani, Str. Comisia Centrala, nr.80, T 29, P134/1, CF 71478, 71472, judet Vrancea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu nr.2, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
SC Rewe Projectentwicklung Romania SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Bulevardul Mircea Voda nr. 30 anunta public ca a obtinut autorizatia de construire nr. 57 din 07.11.2023 pentru Executarea lucrarilor de construire pentru: alimentare cu energie electrica magazin Penny Market pentru obiectivul situat in Ilfov, Comuna Afumati, sat Afumati, cod postal 077010, carte funciara 60452.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
UKRO SANMAX S.R.L., titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sectorul 1, str. Atelierele Noi, nr. 2A+2B+2C, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Anunt public.


Digi Romania, titular al proiectului ,,Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice" propus a fi amplasat in extravilanul satului Ocoale, comuna Garda de Sus.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia strada Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului..

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Pitiga Gheorghe Dorin, titular al proiectului CONSTRUIRE CASA CU DOUA APARTAMENTE IN REGIM DE INALTIME P+1E, GARAJE SI IMPREJMUIRE in Dumbravita, Timis avand CF Nr. 410380, anunta public inceperea lucrarilor de constructie conform autorizatie de constructie Nr. 112 din 05.06.2023 emisa de Primaria Dumbravita.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Subsemnatul Damasaru Gheorghe, beneficiar al autorizatiei de constructie Nr. 166/11.06.2024 , emisa pentru continuare lucrari si modificare constructie in curs de executie, autorizata cu AC 327/ 14.09.2006 (Sp+P +1E + Pod), prin desfiintare pod si etaj 1, recompartimentari interioare, refacere fatade, extindere, schimbare destinatie din locuinta de serviciu in locuinta individuala. Imobilul este situat in Navodari, str.T3, nr. 38 identificat cu numarul cadastral 85642/ 8.04.2024. Lucrarile vor incepe la data de 2.09.2024 si vor fi efectuate in conformitate cu proiectul intocmit , fara a afecta domeniul public sau vecinii perimetrali

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Irina Mihaela si Luca Raluca avand domiciliul in jud Suceava, titulari ai planului urbanistic zonal PUZ- Lotizare teren constructii locuinte din comuna Fantana Mare, jud Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava cu sediul in str. Bistritei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava de luni pana vineri intre orele 900 - 1300. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
21 Jun 2024
#boycotAustria