Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) PRIMARIA SECTORULUI 3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PESTE STR. CONSTANTIN BRȂNCUSI SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu cu Str. Constantin Brancusi. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului PRIMARIA SECTORULUI 3 din Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. Publicat prin www.anuntmediu.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2023
ANUNT PUBLIC 3S.C. Mincu Becali Theodora, SC H4L Pipera SRL si SC Willbrook Construct SRL avand sediul in Str. Doinei, nr. 63B, sat Fundeni, comuna Dobroesti, respectiv jud. Ilfov, Soseaua Oltenitei, nr. 105, Constructia C17 pavilion administrativ, Camera 1008, etaj 10, respectiv Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, intrarea A1, biroul nr. 2, etaj 1, sector 1, Bucuresti, titular al planului/programului "ELABORARE SI APROBARE PUZ PENTRU CONSTITUIREA TRAMEI STRADALE, amplasat in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Bucuresti-Nord T47, PA959 NC 1027/8/1 CF 108699, NC 109669 CF 109669, NC 100312 CF 100312, NC 124814 CF 124814, NC 108700 CF 108700, NC 1031/3 CF 109667, NC 111785 CF 111785, NC 113083 CF 113083, NC 119277 CF 119277, NC 124730 CF 124730, NC 124756 CF 124756, NC 119455 CF 119455, NC 124750 CF 124750, NC 124752 CF 124752, NC 124810 CF 124810, NC 124745 CF 124745, NC 124812 CF 124812, NC 124823 CF 124823, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit la data de 12.07.2023, urmand ca plaul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2023
NEAGU VICTOR, cu domiciliul in Oras Popesti Leordeni, Judet Ilfov, Str. Oituz, nr. 51, in calitate de proprietar, alaturi de NEAGU CRISTINA, PETRESCU GEORGETA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 17, Parcela 43/2/20,21, Nr. Cad. 54473,70978, titulari ai PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 24.05.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2023
TROACA STEFAN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judet Ilfov, Str. Sfantu Ioan, nr. 2, in calitate de proprietar, alaturi de MATEI VASILICA, MALAERU FLORENTIN, MALAERU IOANA, IVAN TUDORA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 16, Parcela 41/2/2,3,4, Nr. Cad. 71453,63055,2448, titulari ai PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Sep 2023
SC CEZAR CHALLENGE AGRO SERVICE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul" Desfiintare constructie existenta si constructie hala metalica P+1Ep pentru reparatii utilaje agricole ",propus a fi amplasat in comuna Sanandrei, satul Carani, str. Tineretului, nr. 58, CF. nr. 106503, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud.Timis si la sediul titularului Comuna Sanandrei, satul Carani, str. Tineretului, nr. 64, jud.Timis, in zilele luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
ANUNT PUBLICSocietatea Alpino Star Trade S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Aleea Barajul Bistrita, nr 12, bl 4, sc 1, et 9, ap 102, tel. 0723 247 562, adresa e-mail
rdetergent@yahoo.com, CUI RO 25384330, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4346/2009, reprezentata legal prin Petanca Rodica, in calitate de Administrator, titular al activitatii:

Cod CAEN / Activitati desfasurate:
4675- Comert cu ridicata al produselor chimice;
2041 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere;

la adresa din Comuna Chiajna, sat Dudu, str. I.L.Caragiale, nr 7, judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/ Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9- 13, vineri 9-12.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu- APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu. GLASS MASTER DESIGN S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE HALA METALICA CU DESTINATIA PRELUCRARE STICLA PLANA, IMPREJMUIRE, UTILITATI", propus a fi amplasat in comuna Frumusani, sat Pasarea, jud Calarasi, identificat cu nr cad 4493. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul GLASS MASTER DESIGN S.R.L., avand sediul in Bucuresti, sector 4, str. Anton Bacalbasa nr. 7, bl 15, sc. B, et. 7, ap. 98, in zilele de luni- vineri, intre orele 10:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC APM BRASOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
ANUNT PUBLIC SC Terra Intermed SRL, cu sediul in Mun. Sibiu, str. Raului, nr. 30, jud. Sibiu, titularul Planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC Terra Intermed SRL - U.P. II Terra Intermed", amplasat pe raza unitatilor administrativ teritoriale: Cotesti si Sihlea din judetul Vrancea si Ramnicu Sarat din judetul Buzau, anunta publicul interesat asupra incadrarii planului mentionat in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe, in conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2, pct. b) din H.G. 1076/2004 si a art. 28, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2007, cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata. Informatiile cu privire la planul mai sus mentionat pot fi consultate la sediul SC Derevo Proiect SRL, din Brasov, str. Padina, nr. 9, bl. D11, sc. B, ap. 12, jud. Brasov, si la sediul A.P.M. Vrancea. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Vrancea, Mun. Focsani, str. Diniciu Golescu, nr. 2, pana la data de 06.10.2023.

ANUNT PUBLIC - APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
SOCIETATEA SANTA SRL , TITULAR AL ACTIVITATII 4730 - COMERCIALIZAREA CARBURANTILOR PENTRI AUTOVEHICULE IN MAGAZINE SPECIALIZATE SI 4941 - TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI , LA ADRESA SOSEAUA BUCURESTI- URZICENI NR,73 , COMUNA AFUMATI , JUDETUL ILFOV , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATE. INFORMATIILE PRIVIND POTENTIALUL IMPACT ASUPRA MEDIULUI AL ACTIVITATILOR POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM ILFOV STR. LACUL MORII NR.1 , SECTOR 6, BUCURESTI , TEL/FAX :021/430.15.27 , 430.15.23, 430.14.02 , 0746248440 IN ZILELEL DE LUNI - JOI , INTRE ORELE 9-13 , VINERI 9-12.OBSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL APM ILFOV.

Informare Conformitate Prevederile Legii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023

**INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TERASTEEL S.A. cu sediul in localitatea Saratel, Calea Teraplast, nr. 1, comuna Șieu Magherus, jud. Bistrita-Nasaud, telefon 0728060592, intentioneaza sa solicite de la A. N. "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor "INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRODUCTIE IN CADRUL TERASTEEL S.A. - CONSTRUIRE HALE DE PRODUCTIE PANOURI TERMOIZOLANTE", amplasate in judetul Calarasi, orasul Lehliu-Gara, Tarla 95, Lot 1, nr. cadastral 27334. Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului TERASTEEL S.A. cu sediul in localitatea Saratel, Calea Teraplast, nr. 1, comuna Șieu Magherus, jud. Bistrita-Nasaud, telefon 0728060592 dupa data de 15.06.2023.

Subscrisa Number Proprietara Asupra Terenului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
**Subscrisa NUMBER ONE SRL , proprietara asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Tarla 47, P959, Nr.cad. 128900 in suprafata totala de 11336mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate, pentru documentatia PUZ "Intocmire PUZ Edificare ansamblu de locuinte colective si functiuni conexe - comert/servicii cu Rh D+P+ 11E, amenajare circulatii si utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Voluntari data de 13.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Fonduri Europene din cadrul Primariei Voluntari, Bulevardul Voluntari, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
S.C. NEXTE RO PROJECT BETA S.R.L., titular al proiectului "Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Pi= 42900 kW nextE pe teren si racordare la reteaua electrica, posturi de transformare, statie electrica 110/20 kV, amenajare teren, si stem supraveghere perimetrala CCTV, imprejmuir eteren si drumuri acces", anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul "Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Pi= 42900 kW nextE pe teren si racordare la reteaua electrica, posturi de transformare, statie electrica 110/ 20 kV, amenajare teren, sistem supraveghere perimetrala CCTV, imprejmuire teren si drumuri acces, propus a fi amplasat in Comuna Prejmer- Brasov, amplasament identificat prin extras CF nr. 109170. Proiectul deciziei si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Medilui Brasov, str. Politehnicii nr. 3, Brasov si la sediul titularului Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 29 A, Bucuresti, Sector 5, in zilele de luni- joi, intre orele 8.00- 1600 si vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii sau observatii asupra proiectului sau asupra deciziei de incadrare, zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
SERV TRANS CAR S.A. cu sediul in Municipiul Focsani, Str. Comisia Centrala, Nr. 28B, Judetul Vrancea, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autoriztiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) :Transport deseuri nepericuloase in sistem profesional, amplasat in judetul Constanta si Judetul Vrancea. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SC Forte Gaz SRL, titular al activitatii:4671, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea RECEA, str.Principala , nr. 336, judetul ARGES . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ARGES, Str. Egalitatii, Nr. 50 A, Pitesti, Jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ARGES, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SC OPTIM BETON MRK S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE, PRODUCTIE SI SERVICII - CU CONDITIA INTOCMIRII UNEI DOCUMENTATII TIP P.U.D. - Tarla 36, Parcela 171/8, Lot 2-3, Nr. 302, Jud Ilfov, Orasul Chitila, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC OPTIM BETON MRK S.R.L. din Satul Salcuta nr.302, judetul Dambovita, oras Titu, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov. sau email: office@apmif.anpm.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
MAISADOUR SEMENCES ROMANIA PRIN HARAMBAT FRANCOIS anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "GARAJ PENTRU UTILAJE AGRICOLE-P SI RACORDURI UTILITATI", propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Belciugatele, tarla 59, parcela 288, N.C 22964. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul de MAISADOUR SEMENCES ROMANIA PRIN HARAMBAT FRANCOIS , cu sediul Sat Belciugatele, str. Valea Belciugatele nr 23/1, Jud Calarasi, in zilele de luni- vineri, intre orele 10.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SERENDIPITY INDUSTRY SERVICE SRL, titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 desfasurata in Ilfov, Bragadiru, str. Unirii, nr. 70, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, aleea Lacul Morii nr. 1, 0214306677, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
S.C."ACK & SAURO"S.R.L. cu sediul in Dumbravita, str.Petofi Sandor, nr.13, jud. Timis, ORC J35/3127/2019, C.U.I.41493321,anunta intentia de obtinere a Autorizatie de Mediu pentru unitatea de la adresa Dumbravita str. Crisurilor nr.19 jud.Timis, cu activitate cod CAEN 5610-Restaurante* mai mult de 100 locuri.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.


ERRIGAL ENERGY S.R.L., titular al proiectului: " Construire parc fotovoltaic, bransamente utilitati si organizare executare lucrari ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Construire parc fotovoltaic, bransamente utilitati si organizare executare lucrari", propus a fi amplasat in judetul Salaj, comuna Hida, f.n. CF 50211, CF 50212, CF 50335, contract de constituire a unui drept de superficie nr. 1773/2023.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
S.C. PRIDOVA TECH S.R.L., titular al planului P.U.Z.- "CONTINUARE PROCEDURA PUZ - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII CONEXE, BIROURI, ANEXE TEHNICE SI ADMINISTRATIVE, RACORDURI, BRANSAMENTE, AMENAJARI, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER", in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 32, Parcela 136/72, Lot 3, NC. 58231, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
27 Sep 2023
#boycotAustria