Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2024
SC Real Estate Ver Invest SRL, Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie Ana Gabriela, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, cu suprafata totala de 45785 mp., suprafata formata din Nr.Cad. 65575 cu o suprafata de 19875 mp avand ca proprietari pe Real Estate Ver Invest SRL, Nr. cad. 65591 cu suprafata de 9785 mp. avand ca proprietari pe Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie Ana Gabriela, Nr. cad. 65822 cu suprafata de 16125 mp. avand ca proprietari pe Real Estate Ver Invest SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 13.06.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jun 2024
Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului SC SUDRESIDENCE SRL (titular proiect), titular al proiectului CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT CU PISCINA, SPATIU SERVICII, FAST- FOOD SI PARCARE ACOPERITA CU ACCES DIN DRUM SECUNDAR, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ANPM CARAS SEVERIN, Str. Maior Petru, Nr. 73, Resita, Jud. Caras Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: FARA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT CU PISCINA, SPATIU SERVICII, FAST-FOOD SI PARCARE ACOPERITA CU ACCES DIN DRUM SECUNDAR, propus a fi amplasat in BERZASCA, JUD. CARAS-SEVERIN, CF 32436. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM CARAS SEVERIN, Str. Maior Petru, Nr. 73, Resita, Jud. Caras Severin, in zilele de LUNI-JOI intre orele 09:00-15:00, si vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet anmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM CARAS SEVERIN, Str. Maior Petru, Nr. 73, Resita, Jud. Caras Severin, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. ) La steluta se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Jun 2024
ANUNT PUBLIC 2: S.C DWIDARI GROUP S.R.L avand sediul in in Judetul Giurgiu, comuna Calugareni,sat Uzunu, alaturi de BUDAI MARIAN, BUDAI GABRIELA, DINCA DRAGOS, DINCA MADALINA, VISOIU BOGDAN- MARIUS, VISOIU ANA-MAGDALENA titulari ai planului/programului "PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI", din com. Jilava, localitatea Jilava, Tarla 6, Parcela 18, Nr. Cad. 58607, C.F. 58607, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 - 13.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
Anunt public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de mediuSC SOLAR SUNLIGHTS TWO SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, RACORDARE LA SEN SI IMPREJMUIRE" , propus a fi amplasat in extravilan com. Forotic, jud. Caras-Severin, CAD 31345, CAD 31317, CAD 31161. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita , str. Petru Maior, nr. 73si la sediul titularului, orasul Jimbolia, str. Republicii, nr. 22, jud. Timis. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Caras Severin, str. Petru Maior, nr. 73, teL. 0255/223053, fax02551226779, e-mai[: office@apmcs.anpm.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
Bolca Bogdan Petru si Bolca Elena Nicoleta, cu sediul in loc. Cluj Napoca , titular al ,,ELABORARE PUZ PENTRU EXTINDERE PE VERTICALA SI ORIZONTALA A CONSTRUCTIEI IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE', amplasat in, localitatea Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 160 A , anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc. Cluj Napoca , str.Calea Motilor ,nr.-129, ap.1 judetul Cluj in zilele de Luni -Joi intre orele 9-14, respectiv vineri intre orele 09-13. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
Societatea SUNLIGHT RESIDENCE S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire ansamblu rezidential 5 imobile locuinte colective si functiuni complementare, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Tunari, sat Tunari, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 38, T41, nr. cadastral 64237. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul SUNLIGHT RESIDENCE S.R.L., din Bucuresti, Sector 2, Strada Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion administrativ, camera 28, etaj 3, in zilele de Luni - Vineri, intre orele 9.00 - 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
SC AGRIANGEL SRI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Schimbare destinatie din spatiu comercial In depozit si spatiu comercial pentru produse de protectia plantelor" ce se va realiza in corn. Adunatii CopAceni, sat Varlaam, NC 34789, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM GIURGIU, mun. Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc MB, jud. Giurgiu 0 la sediul AGRIANGEL SRL, Bucureni, sector 4, str. Ilie David, nr. 2, Bloc Mansarda, ap. 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoriffitii competente pentru protectia mediului Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Cam. 3, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de Ene Constantin, Ene Ionut, Ene Nicolae, Ene Sofia al planului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T25, P359/1/38, 359/2/61, cu nr.cad. 78567, 78597; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
ALESSANDRIA MILANO BUSINESS SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 2, Str. Olari, nr. 7A, birou 40 ; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+2E, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Branesti, Tarlaua 62, parcela 220, cu nr.cad. 59093; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT APM HUNEDOARA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
SC TINMAR GREEN ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire capacitate generare energie electrica - Romos (Centrala fotovoltaica) - parc fotovoltaic, bransamente si racorduri electrice" - lot 1/2, CF 60407, propus a fi amplasat comuna Romos fn, judetul Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, in zilele de luni pana joi intre orele 8 - 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum si pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicului interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul A.P.M. Hunedoara in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
Composesoratul Gurahont, titular al "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Gurahont, jud. Arad, organizat in U.P. I Poieni" situat pe raza judetului Arad, comuna Gurahont, anunta publicul interest asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu
Consultarea proiectului de plan si a raportului de mediu se poate realiza la sediul Composesoratului Gurahont, din comuna Gurahont, str. Avram Iancu, nr.29, jud. Arad, zilnic intre orele 09:00- 12:00. Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul consultantului SC Geographica Transilvania S.R.L din comuna Ighiu, loc. Sard, nr.199f, jud. Alba / la sediul din Alba Iulia, str. Traian, nr.29C si la sediul A.P.M Arad din Arad, Splaiul Muresului, fn, jud. Arad in termen de 45 de zile calendaristice de la aparitia anuntului.
Dezbaterea publica a raportului de mediu va avea loc in data de 29.07.2024. Prezentarea raportului de mediu se va fase incepand cu ora 13:00 la sediul Primariei Comunei Gurahont, jud. Arad.
Autoritatile invitate sa participle: Primaria Comunei Gurahont, Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Arad, Garda Forestiera, Agentia pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad, A.N Apele Romane- ABA Crisuri, Directia de Sanatate Publica Arad, Ocolul Silvic Gurahont. Dezbaterea este deschisa publicului interesat

ANUNT APM HUNEDOARA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 Jun 2024
SC TINMAR GREEN ENERGY SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire capacitate generare energie electrica - Romos (Centrala fotovoltaica) - parc fotovoltaic, bransamente si racorduri electrice" - lot 2/2, CF 60419, propus a fi amplasat comuna Romos fn, judetul Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, in zilele de luni pana joi intre orele 8 - 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum si pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicului interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul A.P.M. Hunedoara in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
GRAND MATERIAL RECYCLING SRL, titulara a activitatii "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811, "Colectarea deseurilor periculoase" cod CAEN 3812, "Recuperarea materialelor reciclabile sortate" cod CAEN 3832, "Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor " cod CAEN 4677, desfasurata in Jud.Ilfov, Oras Pantelimon, Bd Biruintei, nr.172, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind potentialul impact al activitatii asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, tel: 0214301402, office@apmif.anpm.ro, zilnic, intre orele 9:00-13:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE S.C. CTPARK KAPPA S.R.L., titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, CABINA POARTA, ANEXE TEHNICE, IMPREJMUIRE, POARTA ACCES, PARCARI SI CIRCULATII DE INCINTA, AMENAJARI EXTERIOARE, BAZIN DE RETENTIE, BAZIN VIDANJABIL, O.S., BRANS. UTILITATI SI ALIPIRE TERENURI" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in Localitatea Chitila, Str. Rudeni, Tarlaua 23, Nr. Cad. 57134, judet Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de proiectare faza Expertiza tehnica si intocmire Studiu de Fezabilitate/Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: Lot 2:4) Pod pe DN 7 km 509+600, loc. Lipova, judetul Arad", propus a fi amplasat in orasul Lipova, intravilan, FN, DN7 KM 509+600, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in Municipiul Bucuresti, Ddul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de proiectare faza Expertiza tehnica si intocmire Studiu de Fezabilitate/Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: Lot 2:3) Pod pe DN 7 km 479+867, loc. Capruta, judetul Arad", propus a fi amplasat in comuna Barzava, sat Capruta, intravilan, FN, DN7 km 479+867, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in Municipiul Bucuresti, Ddul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Aceasta informare este efectuata de SC PARKS DEVELOPMENT SRL cu sediul in sat Stefanestii de Jos, com. Stefanestii de Jos, str. Europa nr. 1, Complex Cosmopolis, bl. M4, et. 1, ap. 104, jud. Ilfov , tel. 0729.032.728 ce intentioneaza sa solicite de la S.G.A. Ilfov, avizul de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor obiectivului " CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE, SPATII DE PARCARE, POST TRAFO, UTILITATI SI AMPLASARE FIRMA LUMINOASA, Localitatea Chitila, judetul Ilfov, NR CAD 57309 si 57310" Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de notificare este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, dupa data de 14 iunie 2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures anunta publicul interesat asupra necesitatii efectuarii evaluarii de mediu si a evaluarii adecvate in vederea obtinerii avizului de mediu pentru "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL - UP XVII TIBAU", situat pe raza judetelor Maramures si Suceava, titular INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sector 3, SPL. Unirii, nr. 165, cladirea TN OFFICES 3, et. 5. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare, se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
CNAIR SA, expropriator in numele statului roman pentru realizarea investitiei "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea", ii ANUNTA pe toti titularii drepturilor reale/orice persoane care justifica un interes legitim asupra imobilelor afectate de amplasamentul investitiei identificati conform HG.1602/2022 si HG.705/2023, situate in UAT Braila, UAT Vadeni din Jud. Braila, UAT Smardan si UAT Jijila din Jud.Tulcea, ca in temeiul art. 19(2) Legea 255/2010 si art. 15(1) HG 53/2011, in perioada 14.06.2024 - 25.06.2024, sa depuna in atentia Secretarilor generali ai primariilor, optiunile privind acceptarea cuantumului despagubirii propuse si copii legalizate ale documentelor doveditoare:la Consiliul Local al Municipiului Braila, avand locatia in prezent in Mun. Braila, Calea Calarasilor nr, 17, e-mail: pmb@pmbr.ro;la Consiliul Local al Comunei Vadeni, in str. Emilia Dumitrescu nr.181, jud.Braila, e-mail: office@vadeni.ro;la Consiliul Local al Comunei Smardan, Str. Preot Stefan Carlan nr. 117, Comuna Smardan, Jud Tulcea, Email: secretar@primariasmardantulcea.ro;la Consiliul Local al Comunei Jijila, Str. Principala nr. 77, Comuna Jijila, Jud Tulcea, E-mail: prmrjijila@yahoo.com.In perioada 26.06.2024 - 27.06.2024, se vor desfasura lucrarile Comisiilor constituite la nivelului Consiliilor Locale Braila, Vadeni, Smardan si Jijila, la sediile mentionate, pentru analiza cererilor si documentelor, in vederea emiterii Procesului verbal si Hotararii de acordare a despagubirilor, titularii urmand a fi convocati prin posta. Planul cu amplasamentul imobilelor expropriate, insotit de tabelele cu imobilele expropriate si Decizia de expropriere sunt afisate la sediile si pe web site-urile Consiliilor locale, incepand cu data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 Jun 2024
Composesoratul Urbarial "Dumbrava" Buhani, Composesoratul Urbarial "Plesa" Paulian si Composesoratul Urbarial Minead, judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Arad a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XIII Buhani-Paulian-Minead din judetul Arad, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al amenajamentului propus pot fi consultate la A.P.M. Arad loc. Arad, str. Splaiul Mures, FN, luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 in intervalul de 15 zile de la data anuntului sau la adresa de e-mail: office@apmar.anpm.ro. Sugestii / observatii pot fi depuse in scris la APM Arad in acelasi interval de timp.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
13 Jul 2024
#boycotAustria