Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare TAKE PROJECT SRL titular al proiectului -Organizare de santier; Construire imprejmuire provizorie proprietate conform HCL 393/2010- propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 46B, splaiul Protopop Meletie Draghici, identificat prin CF nr. 432250 nr. cad 432250, CF nr. 432251 nr. cad 432251, CF nr. 432252 nr. cad 432252, CF nr. 432253 nr. cad 432253, CF nr. 432328 nr. cad 432328, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul -Organizare de santier; Construire imprejmuire provizorie proprietate conform HCL 393/2010-, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, B-dul Take Ionescu nr. 46B, splaiul Protopop Meletie Draghici, identificat prin CF nr. 432250 nr. cad 432250, CF nr. 432251 nr. cad 432251, CF nr. 432252 nr. cad 432252, CF nr. 432253 nr. cad 432253, CF nr. 432328 nr. cad 432328, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.

Anunt mediu ANPM - Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
SC Civ Car Service SRL prin reprezentant legal, administrator Ivan Claudia, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Amenajare spalatorie in spatiu existent" titular SC Civ Car Service SRL prin reprezentant legal, administrator Ivan Claudia. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dambovita: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dambovita"

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 27 Oct 2021
C&D INFO CONSULT SRL, titulara al activitatii "Alte activitati de tiparire n.c.a."cod CAEN 1812, desfasurate in Bucuresti,sector 6,b-dul Timisoara nr. 92, cladirea C2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, intre orele 9:00-12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Oct 2021
S.C. TEKNOVENT GROUP S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE + BIROURI, CU REGIM DE INALTIME P+1E PARTIAL, UTILITATI SI IMPREJMUIRE", propus a fi amplasat in Comuna Cernica, Sat Caldararu, T-2, P-36/1/1, lot 2, sublot 2, nr. cad. 57620.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 0900-1300
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Ilfov.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Oct 2021
Szabo Lajos-Tibor/ superficie pe S.C. B440 EUROPEAN TRAVEL S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire casa de vacanta, amenajari incinta, imprejmuiri, racorduri si bransamente la utilitati" propus a fi amplasat in comuna Belis, sat Giurcuta de Sus, nr. 76, CF 53401, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99 si la sediul S.C. B440 EUROPEAN TRAVEL S.R.L in Satu Mare, Str. Decebal, Nr. 4, Camera 205, Judet Satu Mare, in zilele de luni - joi intre orele 9:00 - 14:00 si vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC NEDEX GRUP SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitariii de emitere a acordului de mediu -AMPLASARE HOTEL P+1E+ER, PARCAJE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI ACORD ADMINISTRATOR DRUM PENTRU BRANSARE LA UTILITATI PUBLICE CU PRELUAREA AVIZELOR OBTINUTE PRIN CU 307/26.02.2020- propus a fi amplasat in intravilanul comunei dumbravita str. Cedrului,extras CF413536 Dumbtravita, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis,B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, Timisoara, Jud,Timis si la sediul beneficiarului : jud. Timis, Timisoara, Str. Ivanovici D. Mendeleev nr.1, in zilele de luni-Joi intre orele 8.00- 16.30 vineri intre orele 8.00- 14.00

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
ELEKTRA POWER S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, ap. 3, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CERNAVODA - MONTARE GRUPURI GENERATOARE EOLIENE (GGE) – T1, T2, T3, T4, T5, MONTARE PUNCT CONEXIUNI LES INTERN 20 KV - PCC, LINIE ELECTRICA SUBTERANA 20 KV INTERNA INTRE GGE SI PCC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES IN INCINTA PARCELE SI AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE IN ZONA, propus a fi amplasat in jud. Constanta, oras Cernavoda, extravilan, parcelele: A154/26, A231/1/6, A231/2/2, A164/14, A164/17, De 34, De 152/1, De 238/1, De 232, De 153, De 167, De 161, De 164/3.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 și la adresa titularului ELEKTRA POWER S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, ap. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 — 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
ELEKTRA INVEST S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA MIRCEA VODA - MONTARE GRUPURI GENERATOARE EOLIENE (GGE) – T1, T2, T3, MONTARE PUNCT CONEXIUNI COLECTOR ECHIPAT - PCC, LINIE ELECTRICA SUBTERANA 20KV INTERNA INTRE GGE SI PCC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES INCINTA PARCELE, SI AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE IN ZONA: De 211/10, De 211/2, De 43/1, propus a fi amplasat in jud. Constanta, oras Cernavoda, com. Mircea Voda, extravilan, UAT Mircea Voda: A43/2, A43/3, De 43/1; UAT Cernavoda: A211/6, A211/16, De 211/10, De 211/2
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 și la adresa titularului ELEKTRA INVEST S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, et. 4, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 — 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanta.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
ILIE COSMIN IONUT cu domiciliul in orasul Pitesti, jud. Arges, in calitate de titular al planului P.U.Z. - Construire ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare, P+1+M, cu amenajarea circulatiilor si asigurarea utitatilor, in Tarla 20, Parcela 49/4/19, N.C. 66668, Comuna Berceni, sat Berceni, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 17.04.2021 urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu.
Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
SC WES MES SRL, cu sediul in Zabala, nr. 578/Z, judetul Covasna anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata" . Observatii sau reclamatii se pot depune la sediul APM Covasna, Sfantu Gheorghe, Bd.Gen Grigore Balan nr. 10 judetul Covasna in termen de 30 zile de la aparatia prezentului anunt.

Nico Tours Anunta Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
NICO TOURS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 5590 - alte servicii de cazare - desfasurata in Jud Brasov, comuna Moieciu, sat Pestera, str. Principala nr 193A. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str, Politehnicii nr. 3, pe toata perioada derularii procedurii.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Oct 2021
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Oct 2021
APM BRAILA SI SC DIETSCON O&M SRL, CU SEDIUL IN ORAȘUL VOLUNTARI, BULEVARDUL PIPERA, nr. 1B, CUBIC CENTER, OFFICE BUILDING, SPATIUL SB5.04, BIROUL 3, ETAJUL 5, JUDETUL ILFOV, ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA ASOCIATA CODULUI CAEN 0910 - ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE EXTRACTIEI PETROLULUI BRUT ȘI GAZELOR NATURALE, PE AMPLASAMENTUL STATIEI DE COLECTARE, SEPARARE ȘI DISTRIBUTIE A TITEIULUI ȘI GAZELOR IANCA, AMPALSATA iN ORAȘUL IANCA, JUDETUL BRAILA.
DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI, BL. B5, TELEFON 0339401834

Petrom Anun Publicul Interesat Asupra Depunerii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Oct 2021
OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 911 Satchinez propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 405098, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Oct 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului). SC Sitka Developer SRL, Barta Peter Bela, Barta Andreea Ioana, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:-Construire aparare mal si debarcader, propus a fi amplasat in:Jud.Ilfov, com.Ciolpani, sat.Izvorani, T60,P519/26. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM.Ilfov, din:Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, si la sediul titularului din:Ciolpani, str.Manastirii nr.108, jud.Ilfov Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Ilfov.

ANUNT PUBLIC APM VASLUI - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Oct 2021
SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL prin SC OMNI SRL, titular al planului: "Amenajament Silvic al Fondului Forestier Proprietate Privata Apartinand Persoanei Fizice Pietrar Mirela, organizat in U.P. I Dumitrescu, judetul Vaslui", situat in comuna Ibanesti, judetul Vaslui, anunta publicul interesat asupra deciziei comitetului special constituit prin Decizia nr. 222/07.12.2012 al Directorului Executiv al APM Vaslui, ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu si evaluare adecvata. Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la sediul APM Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC ANPM- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Oct 2021
UCADI MOB DESIGN S.R.L., titular al activitatii "Fabricarea de mobila n.c.a." -cod CAEN (Rev.2): 3109, desfasurate in Bucuresti, Sector 5, Str. FIRUTA, Nr. 13-15, corp C23, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind mpactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00 -12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Solicitare pentru emiterea autorizatiei de mediu- Ziarul Anunt de Mediu - ANPM Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Oct 2021
S.C. CRISCO SERV IMPEX SRL, cu sediul in str. Gradistea, nr. 15, bl. B1, sc 2, et 4, ap 35 sector 4, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.- O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 18094016 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea colectat deseuri nepericuloase. Desfasurata in str. Prelungirea Ferentari, nr.157, sector 5, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ANPM TULCEA- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Oct 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR: SC OPERATIONAL AGRO SRL. SEDIU SOCIAL: Judet Tulcea, Comuna Garvan strada Scolii nr. 33 TELEFON/ FAX: 0757708607. ACTIVITATEA: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta , paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN 1629. AMPLASARE OBIECTIV: Comuna IC BRATIANU incinta SC LOMBARDI AGRO SRL. SCOPUL ATIVITATII: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta , paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN 1629. PREZENTAREA ACTIVITATII: In extravilanul comunei IC Bratianu se desfasoara activitatea de fabricare a peletilor din lemn , paie si alte materiale vegetale impletite conform codului CAEN : 1629. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant, ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str. 14 Noiembrie nr 5, telefon: 0240/ 510622, fax: 0240/ 510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00.

Proiect acord de mediu- ANPM ILFOV- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 21 Oct 2021
C.N.A.I.R. SA- DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI, titular al proiectului "AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA DN6- DN CB LA PASAJ PE DN6, KM 10+ 678", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA DN6- DN CB LA PASAJ PE DN6, KM 10+ 678", propus a fi amplasat in judetul Ilfov, orasul Bragadiru, Centura Bucuresti. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni- Joi, intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov- Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.