Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Feb 2023
BINAL MOB SRL , titular al activitatii : cod CAEN 1051- Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, loc. Coltesti, str. Principala, nr. 105A, jud. Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei necesara pentru obtinerea autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 08-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Feb 2023
GMF CARS EUROPE SRL titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 110 A, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Feb 2023
Anunt public Pentru procedura de autorizare SC. Double T Catering SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Mihai Bravu, nr. 120, bl. D28, ap. 16, sector 2, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI nr. RO34500124, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru "Restaurant", cod CAEN 5610, desfasurata in Bucuresti, Splaiul Independentei 319, sector 6. Informatiile se pot solicita la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Bucuresti din sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Feb 2023
RUCA ANDREI pentru AVIMAR VETERINARY S.R.L., anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE A EXPLOATATIEI PRIN EXTINDEREA SI MODENIZAREA CAPACITATILOR SI MODERNIZAREA CAPACITATILOR DE PRODUCTIE, propus a fi amplasat in comuna Mihail Kogalniceanu, parcela A 249/1/1/2, judetul Constanta.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 16 cat si la urmatoarea adresa de internet http://ampct.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM CONSTANTA din Constanta, str. Unirii nr. 23 , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Feb 2023
SC PRIME CONSULT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire clinica medicala in regim ambulatoriu, imprejmuire teren, firme pe fatade, amenajari exterioare" propus a fi amplasat in Targoviste, str. Petru Cercel, nr, T20, P287/57/2, jud. Dambovita. Informatii privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dambovita: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturipublice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita.

Plus Facility Management Titular Proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Giurgiu
     Publicat in: 02 Feb 2023
SC IRE PLUS FACILITY MANAGEMENT SRL, titular al proiectului Construire hala productie si depozitare cu birouri si utilitati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul Construire hala productie si depozitare cu birouri si utilitati, propus a fi amplasat in comuna Joita, sat Bacu, T 63, P 520/14, NC 36621, CF 36621, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni - joi, intre orele 09,30 - 14,30, si vineri, intre orele 09,30 - 12,30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr. anpm. ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

ANUNT PUBLIC AVIZ MEDIU- APM CALARASI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
ANUNT PUBLIC. Rotaru Ion anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal- "Lotizare Locuinte", realizat pentru ampalsamentul din oras Fundulea, Tarla 25, Parcela 3/1 (Lot 1 - 11, 14, 17), jud. CALARASI. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului Bd. Nicolae Balcescu, nr. 15, sat Dobroiesti, com. Dobroiesti, jud. IF, in zilele lucratoare intre orele
9:00- 16:00. Comentariile si sugestiile se primesc in scris la adresa sediului A.P.M. Calarasi, Șos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, tel. 024-231 5035, personal in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 13:00, sau pe cale electronica la fax: 024-231 1926 sau e-mail: office@apmcl.anpm.ro , in termen de 15 zile de la publicarea ultimului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU- APM VRANCEA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
LA MARMOTE TURISM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasare dotari pentru tabara de corturi", localitatea Soveja, T53, P815, CF 52185, jud. Vrancea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, Focsani, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8: 00- 14: 00, precum si la adresa http://apmvn. anpm. ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

AVIZ MEIU DATC APM SIBIU. - Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare a amenajamentului silvic in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Sadu, judetul Sibiu, UP II Sadu, in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu si a evaluarii adecvate. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii cu aviz de mediu, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004. Motivata deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http:/apmsb.anpm.ro. Obsevatiile, comentariile publicului privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la sediul APM Sibiu, Str. Hipodromului, nr. 2A, in termen de 10 zile calendaristice, de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - HUNEDOARA. Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
Asociatia Composesorala Bradul Grohot cu sediul in Com.Bulzestii de Sus, sat.Grohot, jud.Hunedoara‚ titular al planului ,,Amenajamentul silvic al Asociatiei Composesorale Bradul Grohot, jud.Hunedoara aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G.
nr.1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu."Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul A.P.M.Hunedoara, Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE iNCADRARECOMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - C.N.A.I.R. S.A., titular al proiectului: "Pod pe DN68A km 69+730, peste raul Dobra, loc.Dobra, jud.Hunedoara", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Pod pe DN68A km 69+730, peste raul Dobra, loc.Dobra, jud.Hunedoara ", propus a fi amplasat in comuna Dobra, satul Dobra, strada Lugojului, FN, judetul Hunedoara.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara, in zilele de luni - joi, intre orele 800 -1600 si vineri intre orele 800 - 1400 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
ANUNT PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE iNCADRARECOMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - C.N.A.I.R. S.A., titular al proiectului: "Pod pe DN68A km 74+138, peste Raul Lapusnic, loc.Lapusnic, jud.Hunedoara ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Pod pe DN68A km 74+138, peste Raul Lapusnic, loc.Lapusnic, jud.Hunedoara", propus a fi amplasat in comuna Lapusnic, strada DN 68A km 74+138, FN, judetul Hunedoara.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara, in zilele de luni - joi, intre orele 800 -1600 si vineri intre orele 800 - 1400 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
S.C. FERFA CONS S.R.L., S.C.METAL VISION ARHITECTURE S.R.L., S.C.SORAMEX GRUP S.R.L., S.C.IAN APARTMENTS S.R.L. anunta in cadrul proiectului/planului:-P.U.Z. -SPATIU COMERCIAL "PENNY" -PARTER, CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE -BRANZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADA SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, ORGANIZARE DE SANTIER, cu amplasamentul in jud.Galati, Mun.Galati, str.Nufarului, nr.4B, nr.cadastral 134946, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M.Galati, in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M.Galati, str.Regiment 11-Siret nr.2 si la sediul Mun.Galati, str.Nufarului, nr.4B, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul A.P.M.Galati in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC APM SIBIU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
ARTWOODIA- LOVE FOR NATURE SRL, cu sediul Cisnadie str. Cetatii, nr.20, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea Lucrari de tamplarie si dulgherie, ce se desfasoara in localitatea Cisnadie str. Cetatii, nr. 20. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str.Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.

Anunt publicat prin www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
SC AIR BP SALES ROMANIA SRL titular al urmatoarelor activitatii: cod CAEN 4671 comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (import - export), si cod CAEN 5210 - depozitari, la sediul secundar din comuna Mihail Kogalniceanu - incinta Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Costanta strada Unirii Nr. 23, Constanta, Tel/ Fax: 0241/ 546596, 0241/546696, 0241/543717 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Constanta.

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
SC ROMSTAL IMEX SRL, titular al proiectului Construire platforma de parcare tiruri, drumuri trafic auto in incinta si racord la DC-149 pentru acces in incinta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul Construire platforma de parcare tiruri, drumuri trafic auto in incinta si racord la DC-149 pentru acces in incinta propus a fi amplasat in com.Bolintin Deal, str.Ion Ratiu, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii pentru protectia mediului A.P.M.Giurgiu din Sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, Mun.Giurgiu, jud.Giurgiu in zilele de luni-joi, intre orele 9:30-14:30 si vineri intre orele 9:30-12:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http//apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM BUCURESTI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
THE WILD ROSE MANSON SRL, titulara a activitatii "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811 desfasurata in str. Anghel Moldoveanu nr. 1A, sector 4, Bucuresti, anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare APM ALBA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. - punct de lucru U.T.T. Sibiu, reprezentata de S.C. Romproiect Electro SRL, titular al proiectului "Mentenanta majora LEA 220 kV Cluj Floresti - Alba Iulia", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in UAT Alba Iulia, Aiud, Teius, Ocna Mures, Ciugud, Santimbru, Mihalt, Radesti, Lopadea Noua, judetul Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 09 - 14.30, vineri 9-13, precum si pe http://apmab.anp.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
S.C. MARAL TEHNIC SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 5 CORPURI DE CLADIRE, C1-C5 cu locuinte colective DS+P+ 6E, AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL, ORGANIZARE DE SANTIER SI UTILITATI propus a fi amplasat in Popesti Leordeni, strada Miraslau, T53/7, PARCELA 28/29 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2023
SC CRISTAL ACTIVE HOME SRL avand sediul in Dobroiesti, str. Cuza Voda, nr. 42A, judetul Ilfov, TITULAR AL PLANULUI "PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE" SITUAT IN Afumati, Tarla 92, Parcela 337/15, lot 12 nr. cad.59661, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA PARCURGERII ETAPEI DE INCADRARE IN CADRUL SEDINTEI COMITETULUI SPECIAL CONSTITUIT DIN DATA DE 14.09.2022 URMAND CA PROIECTUL PROPUS SA FIE SUPUS PROCEDURII DE ADOPTARE FARA AVIZ DE MEDIU. OBSERVATIILE SI SUGESTIILE SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL APM ILFOV IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA PUBLICAREA ANUNTULUI.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
04 Feb 2023
#boycotAustria