Publicare anunturi Curierul National, ziar national, 0 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT MEDIU - APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Guliu Iancu si Guliu Catina, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Merisor nr. 38B , titular al proiectului Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, propus a fi amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord str. A.6, f.n. lot 5 /1/1, judetul Constanta.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din strada Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9 -13. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
MARCO AUTO 94 SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 3, str. Ion Sahighian nr. 2, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu . Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
SC SGROM ELEVEN SRL titular al proicetului Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN", propus a fi amplasat in Comuna Bara, CF 403202. Cf nr. 403201 judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro -Sectiunca Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

APM SIBIU - ANUNT PUBLIC MEDIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
SC PRO MIHAI EMINESCU TRUST, cu sediul in MALANCRAV, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, pentru activitatea: Fabricarea sucurilor din fructe si legume, cod CAEN 1032, activitate ce se desfasoara in localitatea Malancrav, str. Zona Livezii nr. 86 A. Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A. sau e-mail: office@anpmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Sibiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
NESTY AUTO SERVICE SRL, titular al activitatii: SERVICE AUTO CU VOPSITORIE SI SPALATORIE, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea: Bucuresti, Sos. Berceni nr. 78, 80 si 80 A, Sector 4. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Eliberarea autorizatiei de mediu/ acord de mediu pentru ,, Extindere iluminat public in localitatea Copaceni zona Central -Nordica, comuna Copaceni"

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.S.C. OMV PETROM S.A.,titular al proiectului:"DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL PARCULUI 1 AR BAICOI (PARTIAL 1)", propus a fi amplasat in orasul Baicoi, judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL PARCULUI 1 AR BAICOI (PARTIAL 1) ", propus a fi amplasat in orasul Baicoi, judetul Prahova.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova din municipiul Ploiesti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judetul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 900-1400 si precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmph.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu.OMV Petrom S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI.3617-FAURESTI NORD", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Fauresti, jud.Valcea.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Valcea, str.Remus Bellu nr.6 si la sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, str.Coralilor, nr.22 (Petrom City) in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Valcea, strada Remus Bellu nr.6.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Anunt public Arhiepiscopia Romano- Catolica Alba Iulia , cu sediul in Mun.Alba Iulia ,str.Episcop Marton Aron nr.2 , in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu, pentru proiectul de plan Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier proprietate privata apartinand Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia, Judetul Alba, UP XII Viisoara, cu amplasament in UAT comuna Berghin . Proiectul de plan mai sus mentionat, raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia , in zilele de luni - joi, intre orele 09 - 14.30, vineri 9-13. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 18.07.2023, ora 16.00, la sediul Ocolului Silvic Iezarul Trascau. Informatiile potentialului impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba si la sediul titularului de plan, in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni - joi, intre orele 09.00 - 14.30, vineri 9-13, la sediul APM Alba, in termen de 45 de zile calendaristice de la data de 3.06.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

C.N.A.I.R. S.A. . titular al proiectului "Pod pe DN 24D km 37+408, judetul Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Pod pe DN 24D km 37+408, judetul Galati" propus a fi amplasat in localitatea Varlezi, judetul Galati.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urumatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizia etapei de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proietul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati, pe emailul office@apmgl.ro sau fax 0236 471 009.

APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2023
ANUNT PUBLIC 2. Obstea Mosnenilor Draghiceni, titulara a planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata ce apartine Obstei Mosnenilor Draghiceni - U.P. II Draghiceni, judetul Arges", din jud. Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, de luni pana vineri intre orele 9 - 12. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Arges, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2023
ANUNT PUBLIC 1. Obstea Mosnenilor Draghiceni, titulara a planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata ce apartine Obstei Mosnenilor Draghiceni - U.P. II Draghiceni, judetul Arges", din jud. Arges, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, de luni pana vineri intre orele 9 - 12. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Arges, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jun 2023
SC PULS ENERGY SRL titular al proiectului"Parc fotovoltaic si imprejmuire teren",anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Vaslui,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru "Parc fotovoltaic si imprejmuire teren"propus a fi amplasat in judetul Vaslui,comuna Ibanesti-in extravilan,Tarla 119,Parcela 3068,C.F. nr.70549.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui din strada Calugareni,numarul 63,telefon 0335 401723,in zilele de luni-joi,intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14,precum si la urmatoarea adresa:http://apmvs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului-APM Vaslui.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Jun 2023
S.C. CANOVA CCM S.R.L, CILIBIU ROXANA si FAUR ALEXANDRA, titularii planului " PUZ - Locuinte colectice, funcíuni complementare si servicii", propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, Calea Torontalului, DN6, km562+850, identificat prin CF nr 439560, 439561, 439564, 439565, 439577, 449127, jud. Timis aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

ANUNT/PT AVIZ/ MEDIU - APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Jun 2023
Primaria Municipiul Medgidia, judetul Constanta, avand sediul in Municipiul Medgidia, strada Decebal, nr. 35, titular al "Planului de Actiune pentru Energie Durabila si Clima (PAEDC) al Municipiului Medgidia, Judetul Constanta" amplasat in Municipiul Medgidia, judetul Constanta anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea "Planului de Actiune pentru Energie Durabila si Clima (PAEDC) al Municipiului Medgidia, Judetul Constanta" Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08.00- 16.00, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNT POUBLIC- AVIZ DE MEDIU - APM HUNEDOARA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Jun 2023
A N U N T P U B L I C: Comuna Lunca Cernii de Jos , S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate, cu sediul in Comuna Lunca Cernii de Jos, sat Lunca Cernii de Jos, nr.18 , jud.Hunedoara titular al planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Lunca Cernii de Jos si proprietate privata apartinand S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate - U.P. V Lunca Cernii de Jos, judetul Hunedoara pe raza UAT Toplita, Lunca Cernii de Jos,Cerbal, Densus, Baita , judetul Hunedoara, anunta publicul interesat urmatoarele: -Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu. Urmatoarele documente pot fi consultate la sediul Comunei Lunca Cernii de Jos , in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 14.00 : -planul adoptat ; -Declaratia privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in amenajamentul silvic , modul in care raportul de mediu a fost pregatit conform art.19 si 20 din HG 1076/2004 cu modificarile si completarile ulterioare , modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25 din HG 1076/2004 cu modificarile ulterioare, motivele pentru alegerea alternativei de amenajament silvic avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate; -Masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Agentia pentru Protectia Mediului - APM BUCURESTI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiintare constructii, reconformare spatiala, consolidare, amenajare peisagistica, amenajare drum ocazional carosabil, circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere, culturale, educative, sport si comert si organizare executare lucrari pentru obiectivul: Parcul Lacul Morii Bucuresti, propus a fi amplasat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, zona malului stang al Lacului Morii, sos./ sos./ calea/ str. Virtutii/ Virtutii/ Crangasi/ Cornului, nr. 69/f.n./f.n./110, titular Primaria Sectorului 6 Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Primariei Sectorului 6 Bucuresti, Calea Plevnei 147-149, in zilele de Luni, Marti Joi, Vineri, intre orele 9:00-13:00 si Miercuri, intre orele 14:00-18:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Subsemnatul Secara Adrian, declar pierduta adeverinta ANRE nr.201820044/04.05.2018 si nr. 201810672/ 04.05.2018, emise de ANRE. Le declar nule.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
ANUNT PUBLIC SC AGROMAD CROPS SRL titular al activitatii principale : COD 0111-CULTIVAREA CEREALELOR,PLANTELOR LEGUMINOASE SI A PLANTELOR PRODUCATOARE DE SEMINTE OLEAGINOASE, anunta publicul interesat asupra emiterii autorizatiei de mediu pentru punct de lucru Cornetu, T2, Parcela ¼, jud.Ilfov. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax : 430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/0746248440 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. - APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 May 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. COMUNA PECIU NOU anuntã publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere reteaee de canalizare etapa a Il- a in localitatea Peciu Nou, comuna Peciu Nou, judetul Timis", propus a fi amplasat in intravilanul loc. Peciu Nou, CF nr. 407780; 401861; 407779; 407784; 407786; 407785; 407782: 407781: 406307: 406306; 406305; 406304; 408881; 406546; 408896; 400587; 407047: 407070; 405509: 407045: 406543: 407048; 406896; 407050: 406991; 400419; 407325; 402659: 406639: 408934: 407310: 407407: 405771: 404620; 408925; 408984: 408924; 407783; 408884; 408882; 407885; 408940: 406998: 406301: 406804; 408930; 407051; 409011: 409010; 406174; 400296; 408993; 406636: 403037; 407787; 408431: 407335; 407713: 407705; 404695; 406289, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara, si la sediul titularului, Peciu Nou nr. 189, Jud. Timis , in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatile publicului se primese zilnic la sediul APM Timis.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Curierul National
Ghid de publicat anunturi in ziarul Curierul National

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Curierul National?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Curierul National

Pentru a publica anunturi in ziarul Curierul National va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Curierul National de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Curierul National vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Curierul National?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Curierul National aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Curierul National incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Curierul National in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Curierul National.

Cum confirm plata anunturi ziarul Curierul National?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Curierul National va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Curierul National?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Curierul National vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Curierul National. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Curierul National va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Curierul National.

Anunturile pentru ziarul Curierul National vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Curierul National?

Plata anunturilor pentru ziarul Curierul National se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Curierul National le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Curierul National cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Curierul National in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Curierul National.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Curierul National sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Curierul National" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Curierul National"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Curierul National pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Curierul National pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Curierul National la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Curierul National. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Curierul National

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Curierul National este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Curierul National pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Curierul National va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Curierul National si aparitia in ziarul Curierul National

Dupa plata anuntului pentru ziarul Curierul National acesta va aparea in ziarul Curierul National la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Curierul National la rubrica DIVERSE

Anunturi Curierul National Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Curierul National DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Curierul National CITATII

Anunturi Curierul National Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Curierul National OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Curierul National Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Curierul National PIERDERI

Anunturi Curierul National Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Curierul National Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Curierul National LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Curierul National?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Curierul National

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Curierul National

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
07 Jun 2023
#boycotAustria